Chính sách bảo mật thông tin người dùng của Venusjs

Cảm ơn bạn đã truy cập vào website Venusjs.org được vận hành bởi Công ty Venusjs. Chúng tôi tôn trọng tính riêng tư của bạn và cam kết sẽ bảo mật những thông tin đó. Hãy đọc bản chính sách bảo mật thông tin người dùng dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

Chính sách bảo mật sẽ giải thích:

  • Cách Venusjs tiếp nhận, sử dụng và (trong trường hợp cụ thể nào) sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.
  • Quá trình Venusjs bảo mật thông tin cá nhân của người dùng.
  • Quyền lựa chọn của bạn khi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân.

5 Lời cam kết của chúng tôi

Chúng tôi coi việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi hiểu hoàn toàn rằng thông tin cá nhân của bạn là thuộc về bạn. Vì vậy chúng tôi luôn nỗ lực hết sức lưu trữ bảo mật và xử lý cẩn thận thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi.

#1: Thu thập thông tin cá nhân của người dùng

Chúng tôi sẽ thu thập nhiều thông tin khác nhau của bạn khi bạn để lại thông tin cá nhân trên trang web. Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của bạn cho quá trình cung cấp nguồn kiến thức thực sự hữu ích đối với bạn.

Các nội dung này không giới hạn thông tin cá nhân:

  • Danh hiệu, tên
  • Giới tính
  • Ngày sinh
  • Email
  • Địa chỉ, địa chỉ giao hàng
  • Số điện thoại, fax, …

#3: Đối tác thứ ba

Chúng tôi có thể chuyển thông tin của bạn cho bên thứ 3 trong khuôn khổ quy định của chính sách bảo mật.

Ví dụ: Chúng tôi có thể chuyển thông tin email của bạn cho một công cụ email marketing trung gian nhằm mang lại những kiến thức bổ ích cho bạn.

Chúng tôi không bán hay tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không được đồng ý trước. Trừ khi điều này là cần thiết cho các điều khoản trong chính sách bảo mật. Hoặc chúng tôi được yêu cầu phải làm như vậy theo quy định của pháp luật.

Venusjs và các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm Google, có thể sử dụng cookies của Google Analytics để thu thập thông tin, tối ưu hóa và phục vụ cho mục đích quảng cáo dựa trên lần truy cập trang web của người dùng trong quá khứ.

#3: Sử dụng Cookie an toàn cho thông tin cá nhân của bạn

Cookie là tệp tin lưu giữ tên truy cập duy nhất từ máy tính của bạn đến máy chủ của chúng tôi khi bạn truy cập vào trang web. Đồng thời nó sẽ được lưu bởi trình duyệt internet lên ổ cứng máy tính của bạn.

Cookie được dùng để nhận dạng địa chỉ IP, lưu lại thời gian.

Chúng tôi dùng cookie để tiện cho bạn vào trang web (ví dụ: ghi nhớ tên truy cập khi bạn muốn vào comment hay chia sẻ thông tin trong cộng đồng.)

Trình duyệt của bạn có thể được thiết lập không sử dụng cookie nhưng điều này sẽ hạn chế quyền sử dụng của bạn trên trang web. Chấp nhận cam kết của chúng tôi là cookie không bao gồm bất cứ chi tiết cá nhân riêng tư nào và an toàn với virus.

#4: Chế độ bảo mật

Chúng tôi có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật hoặc mất mát hoặc tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của bạn. Tuyệt đối đừng sử dụng bất kỳ công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu.

Nghiêm cấm phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống trang web. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và tòa án Việt Nam có thẩm quyền xem xét.

#5: Quyền lợi của người dùng

Bạn có quyền yêu cầu truy cập và yêu cầu chúng tôi – Venusjs sửa lại những sai sót trong dữ liệu của bạn mà không mất phí. Bất cứ lúc nào bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị

Chúng tôi coi sự tin cậy của bạn có giá trị cao nhất. Vì vậy chúng tôi thu thập lượng thông tin tối thiểu chỉ khi có sự cho phép của bạn. Và chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này chỉ cho các mục đích đã dự định. Chúng tôi không cung cấp thông tin cho các bên thứ ba mà không thông qua bạn.
Chúng tôi phấn đấu cải thiện cuộc sống của bạn bằng cách đưa ra những trải nghiệm số đầy cảm hứng và hấp dẫn. Để thực hiện việc này, sự tin cậy của bạn là điều vô cùng quan trọng.
Cảm ơn bạn vẫn tiếp tục quan tâm và ủng hộ chúng tôi!