Về Trương Gia Bình

trương gia bình, ceo của fpt

Họ và tên: TRƯƠNG GIA BÌNH

Ngày sinh: 19/5/1956

Quê quán: Điện Phong, Điện Bàn, Quảng Nam – Đà Nẵng.

Vai trò: Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT

    Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm VN

    Trưởng ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân

Email: truonggiabinh1905@gmail.com

TIỂU SỬ TRƯƠNG GIA BÌNH

Trương Gia Bình (sinh năm 1956) là một doanh nhân Việt Nam, hiện đang là chủ tịch Hội đồng quản trị FPT, chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt Nam. Đồng thời, Trương Gia Bình còn là Trưởng ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam.

 • Là học sinh chuyên toán Chu Văn An Hà Nội.
 • 1979: Tốt nghiệp khoa Toán cơ – Đại học Tổng hợp Moscow
 • 1983: Bảo vệ thành công luận án PTS tại Đại học Tổng hợp Moscow
 • 1991: Được nhà nước phong tặng danh hiệu Phó giáo sư 
 • 1998-2005: Chủ tịch Hội đồng các nhà doanh nghiệp Trẻ Việt Nam
 • 2017 – Nay: Trưởng ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 1988 – 2002: Tổng Giám đốc Công ty FPT
 • 1998 – 2005: Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam
 • 2002 – 2009: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT
 • 2009 – 2012: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần FPT
 • 2012 – 2013: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT
 • 2017: Trưởng ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân trực thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính
 • 2001 đến nay: Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA)

Một số bài viết nói về Trương Gia Bình