[FULL] Tổng hợp các biến trong Javascript bạn nên biết 2019

Để có thể sử dụng thành thạo các thao tác trong ngôn ngữ lập trình nói chung, ngôn ngữ lập trình Javascript nói riêng bạn cần biết trước hết nhất là về các biến sau đó mới đi sâu tìm hiểu ứng dụng.

Để giúp các bạn yêu thích công nghệ và những ai đang có ý định tìm hiểu chuyên sâu về các loại ngôn ngữ lập trình này, chúng tôi sẽ cung cấp đến bạn tài liệu đầy đủ nhất tổng hợp các biến trong javascript trong bài viết dưới đây.

1. Tổng quan biến trong javascript

Ngôn ngữ lập trình quan trọng nhất chính là sử dụng các biến. Muốn sử dụng thành thạo nó cần tìm hiểu về các biến một cách chuyên sâu và sâu rộng nhất.

Cụ thể các biến trong javascript thường khá đơn giản và dễ lập trình vì đây là kiểu ngôn ngữ thông dụng. Khi nhắc đến biến trong javascript người ta thường đề cập đến:

Các biến trong ngôn ngữ lập trình Javascript rất đa dạng
Các biến trong ngôn ngữ lập trình Javascript rất đa dạng

1.1 Kiểu dữ liệu JavaScript

Trong ngôn ngữ lập trình JavaScript khi  mà ta khai báo biến thì sẽ không nhất thiết phải khai báo kiểu của biến mà nó sẽ tự động xác định trong lúc chương trình được thực thi. Hiểu một cách đơn giản hơn đó là  một biến có thể chứa những giá trị của các kiểu dữ liệu khác nhau, không nhất thiết phải là dữ liệu cụ thể

Như vậy, cụ thể trong Javascript theo tiêu chuẩn ECMAScript đã xác định có 7 kiểu dữ liệu như sau :

 • Kiểu boolean đây là kiểu dữ liệu khá thông dụng được dùng trong các biến khai báo trong Javascript 2019
 • Null cũng là kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình thường được dùng của Javascript
 • Kiểu undefined sẽ xuất hiện trong những hàm đặc thù của từng trình duyệt nhất định
 • Số là một kiểu biến sử dụng khá thông dụng, bạn sẽ thường thấy tại các hàm hay trong ứng dụng chương trình học phổ thông
 • Chuỗi thường dễ thao tác trong lập trình ngôn ngữ Javascript, thường xuyên sử dụng khi xử lý số liệu và các phép tính
 • Kiểu Symbol (mới trong ECMAScript 6) được sử dụng đặc thù và cần được sử dụng chuyên ngành riêng của ngôn ngữ lập trình Javascript
 • Kiểu đối tượng sử dụng phổ biến trong Javascript, dễ thao tác và ứng dụng trên máy tính để định hướng đối tượng trong hàm

Ví dụ điển hình cho biến như sau: 

var test = 123 ; // test: chính là một số

var test = “variable of js “; //test: chính là một chuỗi

var test = true;  // test: chính là một boolean

1.2 Các biến trong JavaScript

Chủ yếu các biến được khai báo thường được sử dụng từ khóa const, let, var để thao tác dễ dàng trong ngôn ngữ lập trình. Các biến trong javascript này được khai báo theo các dòng lệnh cụ thể và có những giá trị riêng tùy thuộc vào mỗi biến và cách khai báo. Để lập trình đúng bắt buộc bạn cần nắm được các biến thường có trong Javascript.

Cụ thể được đề cập đến như sau:

 • Const được sử dụng để khai báo 1 hằng số. Đồng thời giá trị của nó không thay đổi trong suốt quá trình thao tác chương trình.
 • let là khai báo biến chỉ có thể truy cập được trong block bao quanh. Đồng thời, nó được xác định bằng cặp {}.
 • var khai báo biến phổ thông và thông dụng nhất và có thể truy cập ở phạm vi hàm số, bên ngoài hàm số hay toàn cục

Khi đặt tên biến của Javascript sẽ tuân theo quy tắc điển hình như:

 • Tên biến phải là các chữ không dấu viết hoa hoặc viết thường
 • Các chữ số từ 0-9 và dấu gạch dưới () và kí hiệu $
 • Tên biến bắt đầu phải là chữ hoặc dấu gạch dưới (_)
 • Nếu biến bắt đầu bằng số là sai
 • Không thể sử dụng các từ dành riêng như từ khóa JavaScript để làm tên biến
 • Các tên được phân biệt với nhau bằng chữ hoa, chữ thường

 1.3 Phạm vi biến trong JavaScript

Có hai loại phạm vị thông dụng trong JavaScript là biến cục bộ và biến toàn bộ
Có hai loại phạm vị thông dụng trong JavaScript là biến cục bộ và biến toàn bộ

Có hai loại phạm vi trong JavaScript thông dụng nhất chính là:

 • Biến cục bộ (local scope) 
 • Biến toàn cục (global scope)

Theo đó:

 • Biến toàn cục được khai báo ngoài hàm
 • Biến cục bộ được lưu khai báo bên trong một hàm vì thế trong cùng một tên biến thì ta có thể khai báo biến tại nhiều hàm khác nhau
 • Một biến toàn cục có thể được truy cập từ bên ngoài của hàm và bên trong hàm đó
 • Một biến cục bộ chỉ có thể được truy cập bên trong hàm
 • Nếu biến cụ bộ truy cập từ bên ngoài của hàm thì điều bạn nhật được là thông báo lỗi ‘undefined variable’  chính là biến không xác định

Ví dụ:

var foo = 10;  //<= biến toàn cục 

function test() {

        var bar = 50; //<= biến cục bộ 

}

1.4 Tên biến trong JavaScript

Tên các biến trong JavaScript cần đảm bảo các yếu tố sau đây: 

 • Tên biến phải bắt đầu bằng bằng chữ 
 • Hoặc tên biến bằng ký tự gạch dưới _
 • Tên biến không được bắt đầu bằng số 
 • Không chứa các kí tự đặc biệt như &, *, (, )
 • Không trùng với từ khóa kiểu dữ liệu như var, for, if…
 • Tên biến phải là một danh từ chuẩn chỉ
 • Phải mang ý nghĩa rõ ràng không mập mờ
Công thức khai báo biến trong javascript
Công thức khai báo biến trong javascript

Có cách đặt tên biến trong javascript như:

 • Underscore: dùng để mô tả các từ cách nhau bằng dấu gạch dưới. Ví dụ: name_of_he, title_website, windows_height…
 • Camel Case: dùng để chỉ những chữ cái đầu viết hoa, còn lại viết thường

1.5 Từ khóa dành riêng trong JavaScript

Những từ khóa riêng này bạn không được sử dụng để  đặt tên biến, nhãn hoặc tên hàm

abstract arguments boolean break byte

case catch char class* const

continue debugger default delete do

double else enum* eval export*

extends* false final finally float

for function goto if implements

import* in instanceof int interface

let long native new null

package private protected public return

short static super* switch synchronized

this throw throws transient true

try typeof var void volatile

while with yield

Lưu ý: Các từ được đánh dấu* là từ mới được sử dụng trong ECMAScript5

lập trình javascript, ngôn ngữ javascript
JavaScript là ngôn ngữ lập trình hoàn thiện nhất được phát triển từ C

Có thể khá khó nhớ, nhưng chỉ cần bạn thao tác nhiều trên máy tính với các lệnh câu bắt gặp, vô hình chung sẽ khiến bạn có thói quen và nhớ được những từ khóa này. Cách rèn luyện dễ nhất là lập trình nhiều và thao tác đều tay sẽ giúp bạn nâng cao khả năng lập trình.

2. Khai báo biến trong javascript

Khai báo biến trong trong javascript vô cùng đơn giản, tuy nhiên bạn cần lưu ý là tên biến phải là các chữ không dấu, nó được viết  hoa hoặc viết thường. Là các số có một chữ số kèm theo đó là dấu gạch dưới (_). Đồng thời, tên biến có thể đặt dài hay ngắn đều được tùy vào lập trình viên cho chương trình cụ thể.

Ví dụ khai biến:

// Đúng

var name;

// Đúng

var _name;

// Đúng

var __name;

// Đúng

var name90;

// SAI

var 90thehalfheart;

Hoặc ta có thể khai báo nhiều biến cùng một lúc đó là  viết chúng liên tiếp với nhau, các chữ chỉ cần cách nhau bởi dấu phẩy là được.

Ví dụ:

var yourname, _yourname, __yourname, yourname84;

Những ví dụ này cho thấy bạn cần khai báo đúng tên và viết đúng theo yêu cầu của khai biến. Ví dụ là những biến cách nhau bởi dấu phẩy, dấu cách và cách viết hoa tại chữ cái… sẽ tạo hệ lập trình đúng hoặc sai. Đòi hỏi bạn không chỉ nhanh nhạy, mà còn phải thật chính xác khi viết biến, để cho ra kết quả chuẩn nhất.

3. Gán giá trị cho biến trong javascript

Việc gán giá trị cho biến là một thao tác không thể thiếu và rất quan trọng trong ngôn ngữ lập trình Javascript 2019. Cụ thể việc gán ngôn ngữ lập trình cho biến không hề khó, đơn giản chỉ cần người lập trình thao tác đúng theo quy luật.

Cụ thể: Việc gán giá trị cho biến, người lập trình sẽ dùng dấu bằng (=) để gán vế phải vào vế trái. Ví dụ như ta sẽ gán giá trị phamtien vào biến username thì ta viết là username = ‘phamtien’. 

người lập trình sẽ dùng dấu bằng (=) để gán gá trị cho biến
người lập trình sẽ dùng dấu bằng (=) để gán gá trị cho biến

Như vậy, từ ví dụ trên ta sẽ có hai cách gán biến trong javascript thông dụng đó là:

 • Vừa khai báo biến
 • Vừa gán giá trị và khai báo rồi mới gán giá trị

Theo đó:

 • Vừa khai báo vừa gán giá trị:  var username = ‘phamtien’;
 • Khai báo xong mới gán giá trị

var username;

username = ‘phamtien’;

Những ví dụ trên đây là những ví dụ về việc gán giá trị cho biến trong javascript đơn giản và dễ thao tác nhất hiện nay. Bạn có thể nhận thấy rằng, trong việc gán giá trị cho biến. Chỉ cần đọc đúng biến, thao tác đúng và khai báo đúng biến thì các hàm cũng như hệ lập trình sẽ hoạt động cho ra kết quả chính xác một cách nhanh và an toàn nhất. 

Điều đó cũng có nghĩa rằng trong ngôn ngữ lập trình javascript, cách gán biến là vô cùng đơn giản.

4. Gán kiểu giá trị cho biến

Điều đặc biệt trong Javascript đó là rất hạn chế về kiểu dữ liệu. Tuy nhiên, nhưng ngôn ngữ lập trình này lại có cơ chế xử lý kiểu dữ liệu của nó rất linh hoạt. 

Điều này giúp lập trình viên có thể dùng các thao tác chuyển đổi một cách dễ dàng. Lý do vì mọi kiểu dữ liệu đều có thể quy về đối tượng. Đồng thời mỗi đối tượng lại tự có thể bổ sung các phương thức xử lý riêng biệt mang lại hiệu quả tối ưu.

Cụ pháp gán giá trị cho biến
Cụ pháp gán giá trị cho biến

Giống như một số ngôn ngữ lập trình khác để xác định biến có kiểu dữ liệu là gì thì ta dựa vào giá trị mà nó đang có. Hiểu một cách đơn giản chính là khi bạn gán một con số không có dấu chấm động thì nó sẽ là kiểu INT. Còn nếu như bạn gán một chuỗi thì là kiểu String…

Cụ thể:

Gán kiểu giá trị cho biến

// Biến website đang kiểu String

var website = ‘phamtien’;

// Biến website chuyển sang kiểu INT

website = 12;

// Biến website chuyển sang kiểu float

website = 12.5;

Đó chính là sự linh hoạt mà ngôn ngữ lập trình Javascript 2019 đề cập đến, nhằm đơn giản các cách khai báo biến và sử dụng chúng. Đẻ có thể sử dụng và gán các giá trị cho biến thành thạo bạn cần nắm chắc các kiến thức cơ bản về biến và kiểu gán thông dụng.

Kết luận

Như vậy, với những thông tin cụ thể, chi tiết về cách tổng hợp các biến trong javascript mà chúng tôi đề cập trong bài viết sẽ giúp ích cho bạn khi tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình Javascript. Mọi ứng dụng của ngôn ngữ lập trình sẽ được bạn tìm hiểu và áp dụng chính xác, an toàn và bảo mật. Khi bạn có thắc mắc và cần sự trợ giúp hãy liên hệ với chúng tôi để nhận tư vấn.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *